بخشنامه کلاس داوری درجه سه تنیس روی میز ۱۳۹۸

« دعوتنامه »

کلاس داوری درجه ۳ تنیس روی میز

اداره ورزش و جوانان شهرستان

هیأت تنیس روی میز استان اصفهان

دریافت فایل PDF

مطالب مرتبط