اصلاحیه بخشنامه مسابقات باشگاه های پیشکسوتان بانوان استان اصفهان – اسفند ۹۸

« اصلاحیه »

مسابقات باشگاه های پیشکسوتان بانوان استان اصفهان

۱۵ لغایت ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ خانه تنیس روی میز استان اصفهان

دریافت فایل PDF

مطالب مرتبط