تماس با ما
– آدرس: ایران – اصفهان – خیابان رزمندگان – خیابان بنفشه جنوبی – خیابان میخک – خانه پینگ پنگ اصفهان
– تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۶۳۹۹۰
– فکس: ۰۳۱-۳۴۴۶۳۹۹۰
– پست الکترونیک: tabletennis@esfahansport.com