هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ESFAHAN TableTennis

◄ اطلاعیه ►

تقویم مسابقات سال 1398
ادامه »

اخبار ویژه پینگ پنگ

پینگ پنگ اصفهان

◄ سخن روز ►

خرگوش
بیشتر »
اعضا هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
مهدی تکابی

 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
andro_takabi@yahoo.com

 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
اشرف بلوچی انارکی

 
نایب رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
A_balouchianaraki@yahoo.com

 
نایب رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان
منصوره رضائی بادافشانی

 
دبیر هیأت تنیس روی میز استان اصفهان
m_r4177@yahoo.com

 
دبیر هیأت و مدیر امور آموزش
احسان امید

 
مدیر امور سازمان لیگ و رنکینگ

 
احمدرضا طغرلیان

 
رئیس کمیته مربیان

 
جواد آذرگون

 
مدیر امور شهرستان ها

 
امیرحسین زمانی

 
مدیر تشریفات

 
حسین فهامی

 
رئیس کمیته پیشکسوتان